Puisi Rakyat merupakan sebuah karya sastra yang telah ada sejak zaman dahulu dan diciptakan oleh para leluhur untuk diwariskan kepada generasi penerusnya. Ada bebepa jenis puisi kuno ini yang terbagi […]