Pengertian Ujiah Hidup Manusia yang hidup didunia ini selalu berada dalam ujian Allah SWT. Tidak memandang pria atau wanita, kaya maupun miskin, cakep maupun jelek, tua maupun muda, pejabat maupun […]

Pengertian Agama Agama merupakan suatu lembaga (institusi) penting yang mengatur kehidupan manusia. Dalam hal ini, agama di artikan istilah religion menurut Durkheim 1966, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri […]

Arti Barakallah Fiikum Mungkin kamu sering mendengar ucapan barakallah. Apa arti barakallah, bagaimana pemakaian yang benar dan bagaimana jawaban maupun balasannya? Juga apa keutamaan ucapan doa Barakallah Fiikum? Patut kita syukuri […]

Pengertian Akidah Kata “‘aqidah” diambil dari kata dasar “al-‘aqdu” yaitu ar-rabth(ikatan), al-Ibraam (pengesahan), al-ihkam(penguatan), at-tawatstsuq (menjadi kokoh, kuat), asy-syaddu biquwwah (pengikatan dengan kuat), at-tamaasuk (pengokohan) dan al-itsbaatu (penetapan). Di antaranya juga mempunyai arti al-yaqiin (keyakinan) dan al-jazmu (penetapan). Aqidah Islam bermaksud keimanan dan keyakinan yang teguh […]

Pengertian Ibadah Menurut bahasa, kata ibadah  berarti patuh (al-tha’ah), dan tunduk (al-khudlu). Ubudiyah artinya tunduk dan merendahkan diri . Menurut al-Azhari, kata ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada […]

Niat puasa qadha/ganti tidak jarang dicari bagi mereka yang ingin menggantikan puasa wajib dengan puasa lagi. Niat sebagai salah satu syarat sah dalam melakukan ibadah tersebut haruslah diketahui demi kelancarannya. […]