Rima adalah

Rima adalah – Pengertian, Jenis Beserta Contohnya – Untuk kali ini kami akan membahas mengenai Rima yang dimana dalam hal ini meliputi pengertian, jenis dan contoh, untuk lebih jelasnya simak saja ulasan dibawah ini.

 

Pengertian Rima Dalam Puisi

Baca Cepat  tampilkan 

Dalam hal ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rima merupakan pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan atau secara singkat, rima ialah pengulangan bunyi dalam kata atau suku kata yang ada dalam puisi.

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : 7 Pengertian Prosa Fiksi Menurut Para Ahli


Jenis-Jenis Rima

Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis rima, terdiri atas:


1. Berdasarkan Persesuaian Bunyi Dalam Kata Atau Suku Kata


 1. Rima Sempurna

Seluruh suku akhirnya berirama sama.


Contoh :

ma – lang → ma – ti

pa – lang → ha – ti


 1. Rima Tak Sempurna

Hanya sebagian suku akhir yang sama.


Contoh :

pu – lang → pa – gi

tu – kang → ha – ri


 1. Rima Mutlak

Seluruh kata berima.


Contoh :

Mendatang-datang jua

Kenagan masa lampau

Menghilang muncul jua

Yang dulu sinau-silau


Kata jua yang diulang dua kali pada tempat yang sama itu berima mutlak.


 1. Rima Terbuka

Yang berima adalah suku akhir suku terbuka dengan vokal yang sama.


Contoh :

bu – ka → ba – tu → pa – gi

mu – ka → pa – lu → la – ri

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Paragraf adalah


 1. Rima Tertutup

Yang berima itu suku akhir suku tertutup dengan vokal yang diikuti konsonan yang sama.


Contoh :

hi – lang →  su – sut → li – dah

ma – lang → ta – kut → su – sah


 1. Rima Aliterasi

Yang berima adalah bunyi-bunyi awal pada tiuap-tiap kata yang sebaris, maupun pada baris-baris berlainan.


Contoh :

Bukan beta bijak berperi

Pandai  mengubah madahan syair

Bunyi b pada kata-kata dalam baris pertama bait puisi di atas disebut rima aliterasi.


 1. Rima Asonansi

Yang berima adalah vokal-vokal yang menjadi rangka kata-kata, baik pada satu baris maupun pada baris-baris berlainan.


Contoh :

se – cu – pak → tum – bang

se – cu – kat → mun – dam


Yang disebut asonansi ialah vokal-vokal e – u – a  dan u – a pada kata-kata tersebut di atas.


 1. Rima Disonansi

Rima ini adalah vokal-vokal yang menjadi rangka kata-kata seperti pada asonansi tetapi memberikan kesan bunyi-bunyi yang berlawanan.


Contoh :

Tin – dak → tan – duk ( i– a / a – u )

Mon – dar → man – dir  ( o – a / a – i )

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Induk Kalimat dan Anak Kalimat


2. Berdasarkan Letak Kata Dalam Baris Kalimat

Terdiri atas:


 • Rima Awal

Apabila kata-kata yang berima terdapat pada awal-awal kata.


Contoh :

 1. Pemuda kaulah harapan bangsa
 2. Pemuda jangan suka berpangku tangan

 • Rima Tengah

Apabila kata-kata yang berima terletak di tengah.


Contoh :

 1. Pemuda kaulah harapan bangsa
 2. Pemudi kaulah harapan negeri

 • Rima Akhir

Apabila kata-kata yang berima terletak pada akhir. Bentuk ini banyak digunakan dalam bentuk Pantun, Syair dan Gurindam.


Contoh :

 1. Tolong – menolong umpama jari
 2. Bantu membantu setiap hari
 3. Bekerja selalu berlima diri
 4. Itulah misal Tuhan memberi

 • Rima Tegak

Apabila kata-kata yang berima terdapat pada baris-baris yang berlainan.


Contoh :

Terlipat

Terikat

Engkau mencari

Terang matahari

Melambai

Melombai

Engkau beringin

Digerak angin

Terhibur

Terlipur

Engkau bermalam

Di tepi kolam


 • Rima Datar

Apabila rima kata-kata yang berima itu terdapat pada baris yang sama.


Contoh :

 1. Air mengalir menghilir sungai
 2. (bunyi ir pada akhir ketiga kata)

 • Rima Sejajar

Apabila sepatah kata dipakai berulang-ulang dalam kalimat yang beruntun.


Contoh :

 1. Dapat sama laba
 2. Cicir sama rugi
 3. Bukit sama didaki
 4. Lurah sama dituruni
 5. Berat sama dipikul
 6. Ringan sama dijinjing
 7. Terapung sama hanyut
 8. Terendam sama basah

 • Rima Berpeluk (Rima Berpaut)

Apabila umpamanya baris pertama berima dengan baris keempat, baris kedua berima dengan baris ketiga.


Rima ini terletak pada bentuk Soneta dengan rima a – b – b – a


Contoh :

 1. Perasaan siapa ta’kan nyala ( a )
 2. Melihat anak berlagu dendang ( b )
 3. Seorang sajak di tepi padang ( b )
 4. Tiada berbaju buka kepala ( a )

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Puisi adalah


 • Rima Bersilang ( Rima Salib)

Rima yang letaknya berselang-selang. Misalnya baris pertama berima dengan baris ketiga, dan baris kedua berima dengan baris keempat.


Rima ini dapat kita jumpai dalam bentuk Pantun yang berumus, a – b – a – b.


Contoh :

 1. Burung nuri burung dara ( a )
 2. Terbang ke sisi taman kayangan ( b )
 3. Karangan janggal banyak tak kena ( a )
 4. Daripada paham belum sempurna ( b )

 • Rima Rangkai

Apabila kata-kata yang berima terdapat pada kalimat-kalimat yang beruntun.


Bentuk ini dapat kita jumpai dalam bentuk Syair dengan rumusnya, a – a – a – a  ; b – b – b –b


Contoh :

 • Hatiku rindu bukan kepalang ( a )
 • Dendam berahi berulang-ulang ( a )
 • Air mata bercucuran selang menyelang ( a )
 • Mengenangkan adik kekasih abang ( a )

 1. Diriku lemah anggotaku layu ( b )
 2. Rasakan cinta bertalu-talu ( b )
 3. Kalau begini datanglah selalu ( b )
 4. Tentulah kanda berpulang dahulu ( b )

 • Rima Kembar

Apabila kalimat yang beruntun dua-dua berima sama. Misalnya dengan abjad a – a – b – b  atau c – c – d – d – e – e dan seterusnya.


Contoh :

 1. Sedikitpun matamu tak berkerling ( a )
 2. Memandang ibumu sakit berguling ( a )
 3. Air matamu tak bercucuran ( b )
 4. Tinggalkan ibumu tak penghiburan ( b )

 • Rima Patah

Apabila dalam bait-bait puisi ada kata yang tidak berima sedangkan kata-kata lain pada tempat yang sama di baris-baris lain memilikinya.


Rumus rima patah adalah a – a – b – a atau b – c – b – b


Contoh :

 • Beli baju ke pasar Minggu ( a )
 • Jangan lupa beli duku ( a )
 • Beli kemeja ke pasar Senen ( b )
 • Jangan lupa ajaklah daku ( a )

 1. Beli kemeja ke pasar Senen ( b )
 2. Jangan lupa membesi dasi ( c )
 3. Jangan suka jajan permen ( b )
 4. Lebih baik dibelikan semen ( b )

 • Rima Merdeka

Tidak ada yang bersajak.


Contoh :

 1. Hanya sebuah bintang ( a )
 2. Kelip kemilau ( b )
 3. Tercapak di langit ( c )
 4. Tidak berteman ( d )

Baca Juga Artikel yang Mungkin Terkait : Pengertian Sastra Menurut Para Ahli


3. Berdasarkan Letak Persamaan Bunyi Dalam Baris Atau Baris Berikutnya

Terdiri atas:

 • Rima datar yaitu persamaan bunyi kata yang diletakkan datar atau berderet. contoh: halilintar bergetar bergelegar menyambar-nyambar.
 • Rima tegak yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata pada baris-baris yang berlainan. contoh:
  Asam pauh dari seberang
  Tumbuhnya dekat tepi tebat
  Badan jauh dirantau orang
  Sakit siapa akan mengobat

4. Berdasarkan Letak Pasangannya Dalam Bait

Terdiri atas:

 1. Rima terus yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata pada akhir setiap baris. contoh:
  Abdul Nuluk Putra Baginda
  Besaran sudah bangsawan muda
 2. Rima kembar yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata yang saling berpasangan, contoh:
  Sedikit pun matamu tak mengerling
  Memandang ibumu sakit berguling
  Air matamu tak bercucuran
  Tinggalkan ibumu tak penghiburan
 3. Rima silang yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata yang diletakkan secara silang. contoh:
  Kalau ada sumur di ladang
  Boleh kita menumpang mandi
  Kalau ada umurku panjang
  Boleh kita berjumpa lagi
 4. Rima peluk yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata yang saling berpelukan atau diapit satu atau dua suku kata yang sama bunyinya. contoh:
  Hati memuja Tuhan Kuasa
  Gerak laku jauhlah hati
  Maafkan aku yang Gusti
  Dalam usaha yang alpa
 5. Rima putus yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata yang putus. contoh:
  Padamu seribu mawar sudah kuberi
  Sekadar membeli cintamu
  Tapi kau tetap membantu, diam dan bisu
  Walau seribu tahun sudah aku menunggu, rindu, pilu
 6. Rima bebas yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata yang diletakkan secara bebas.

Demikianlah pembahasan mengenai Rima adalah – Pengertian, Jenis Beserta Contohnya semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.