Kromatografi Adalah – Pengertian, Kertas, Kolom, Gas & Contohnya–¬†DosenPendidikan.Com-¬† Kromatografi ialah satu teknik pengasingan bahan kimia secara fizikal yang penting. Teknik ini dapat memisahkan campuran dua atau lebih bahan kimia […]

Sublimasi Adalah – Pengertian, Tujuan, Gmabar, Teori & Contoh– DosenPendidikan.Com – Sublimasi adalah perubahan wujud yang padat ke gas sama sekali tanpa mencair terlebih dahulu. Contohnya es yang langsung menguap […]