Masjid Menara Kudus juga dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al Manar adalah mesjid yang dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 Masehi atau tahun 956 Hijriah menggunakan Baitul Maqdis […]