Panduan Lengkap Tata Cara Tayammum

Diposting pada

DosenPendidikan.Com – Tayammum itu maksudnya iala mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci menurut aturan yang telah ditetapkan oleh agama islam. Tayamum itu adalah sebagai ganti wudhu serta mandi, jikalau ada uzur. Debu itu kecuali wajib suci, juga kering serta berhambur artinya tidak membeku.

tayammum3

Setengah dari pada hikmatnya teyammum ialah untuk menunjukkan kebaktian kita kepada Allah Ta’ala, sekalipun diperintah untuk mengusapkan debu pada bagian tubuh, padahal debu adalah sesuatu yang hina sekali, diinjak-injak oleh kaki manusia dan binatang. Jikalau kita telah mengerti ini maka akan lenyaplah rasa riya atau pamer, takabur, sombong atau merasa tinggi diri dan sebagainya. Hikmat-hikmat teyammum yang lain-lain masih banyak lagi.

Sebab-Sebabnya Tayammum

Sebab-sebab bolehnya mengerjakan tayammum yaitu :

 1. Tidak ada atau tidak menemukan air seperti dipadang pasir.
 2. Takut menggunakan air kerena sakit yang apabila tubuhnya terkena air tentu sakitnya bertambah sangat.
 3. Ada air, tetapi perlu dipakai sendiri untuk minum atau ada binatang yang haus yang sangat memerlukan air itu sedangkan air tersebut hanya cukup untuk diminum olehnya.

Syarat-Syaratnya Tayammum

Syarat-syarat tayammum ialah :

 1. Sudah mencari air sebelum mengerjakan tayammum.
 2. Menggunakan debu yang suci, kering dan berhambur ( tidak membeku ).
 3. Mengerjakan tayammum setelah masuknya waktu shalat.
 4. Tayammum sekali untuk sekali sembahyangan, apabila shalat fardlu. Adapun untuk shalat sunnah maka sekali bertayammum boleh digunakan sekehendaknya. Jadi sekalipun belum berhadats, jikalau tayammum itu sudah dipakai untuk sekali shalat fardlu maka apabila hendak mengerjakan shalat fardlu yang lain lagi, wajiblah mengulangi tayammumnya
 5. Debu yang dipakai janganlah debu yang sudah dipakai untuk tayammum. Jadi debu yang sudah terpakai jangan dipakai lagi, tetapi carilah debu yang baru. Debu yang sudah dipakai di anggap musta’mal.
 6. Debunya jangan tercampur dengan benda suci lain seperti tepung dan sebagainya,
 7. Menghilangkan najis sebelum tayammum.
 8. Mencari kiblat sebelum tayammum.

Fardlu-Fardlunya Tayammum

Fardlu-fardlu tayammum itu ada empat yaitu :

 1. Niat bertayammum supaya boleh mengerjakan shalat niatnya didalam hati sedang mengucapkan dilisan itu sunnah hokum-hukumnya, Lafazh niat bertayammum ialah :
  tayamum
  Saya niat bertayammum supaya boleh mengerjakan shalat fardlu karena Allah Ta’ala.
 2. Mengusapkan debu pada muka dan kedua tangan sampai kedua siku dengan dua kali tepukan. Jadi tepukan pertama lalu diusapkan ke muka kemudian tepukan kedua diusapkan kedua tangan secara berganti-ganti yakni tangan kanan mengusap yang kiri dan tangan kiri mengusap yang kanan.
 3. Memindahkan debu kepada anggauta yang diusap.
 4. Tertib atau berturut-turut yakni mendahulukan anggauta yang dahulu dan membelakangkan yang belakang menurut ketentuan dalam fardlu-fardlunya tayammum.

Sunnah-Sunnahnya Tayammum

Sunnah-sunnahnya tayammum itu ialah :

 1. Membaca “ bismillaahir rahmaanir rahiim ”
 2. Mendahulukan mengusap anggauta yang kanan dan membelakangkan yang kiri.
 3. Menipiskan debu yang melekat ditapak tangan, sebelum diusapkan ke muka dan kedua tangan.

Batal-Batalnya Tayammum

Batal-batalnya tayammum itu ialah :

 1. Semua perkara yang membatalkan wudlu juga membatalkan tayammum.
 2. Melihat atau menemukan air sebelum memulai mengerjakan shalat jikalau bertayammum itu memang karena tidak menemukan air. Adapun kalau bertayammumnya itu sebab sakit, maka wajiblah berwudlu sekiranya sudah tidak berbahaya lagi kalau menggunakan air. Jadi apabila melihat atau menemukana air itu sesudah memulai mengerjakan shalat yakni sudah bertakbiratul ihram maka tayammumnya adalah sah saja dan shalatnya boleh diteruskan.
 3. Murtad yakni berganti agama selain islam atau keluar dari agam islam.

Gambar-gambar Cara Mengerjakan Tayammum

cara tayammum tayamum2

Demikianlah pembahasan mengenai Panduan Lengkap Tata Cara Tayammum ini semoga bermanfaat bagi anda,…. Amin. 🙂

Baca Juga: