Pengertian Adversity Quotient Adversity Quotient adalah istilah baru kecerdasan manusia yang diperkenalkan oleh Paul G. Stoltz pada tahun 1997 dalam bukunya berjudul Adversity Quotient: Turning Obstacle into Opportunities. Kata adversity […]